Słaboszów

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Słaboszów właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Słaboszów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Słaboszów
32-218 Słaboszów,
Słaboszów 57 / 9
Telefon: (41) 384-71-16
Email: gopsslaboszow@poczta.onet.pl

Słaboszów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Słaboszów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.