Skołyszyn

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Skołyszyn. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Skołyszyn – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOŁYSZYNIE
Adres: 38-242 Skołyszyn 317
tel. 0-13 4491026 lub 4491023
od poniedziałku do piątku:
od godz. 7:30 do godz. 15:30

Skołyszyn – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Skołyszyn – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.