Skierniewice

Sposób przyznawania świadczenia Rodzina 500 Plus w gminie Skierniewice reguluje odpowiednia ustawa. Zakłada ona, że 500 złotych na dziecko przyznawane jest na 12 miesięcy, po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Zobacz, gdzie zrobisz to w Skierniewice.

Skierniewice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Senatorska 12
96-100 Skierniewice
tel.: (46) 833 39 48
fax: (46) 833 39 48
Świadczenia Rodzinne i Program 500+
tel. 46 880 95 25; 46 880 95 26
NIP: 836 – 10 – 12 – 891
REGON: 00 – 528 – 08 – 66
adres e-mail: sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl

Skierniewice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Skierniewice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.