Siemyśl

Sposób przyznawania świadczenia Rodzina 500 Plus w gminie Siemyśl reguluje odpowiednia ustawa. Zakłada ona, że 500 złotych na dziecko przyznawane jest na 12 miesięcy, po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Zobacz, gdzie zrobisz to w Siemyśl.

Siemyśl – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMYŚLU
UL. KOŁOBRZESKA 14
78-123 SIEMYŚL
ops-siemysl@siemysl.pl
Tel/fax 94 358 82 39
NIP 671-10-43-840
REGON 003801380

Siemyśl – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Siemyśl – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.