Sępopol

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Sępopol jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Sępopol – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu
Lipowa 1A, 11-210 Sępopol
Tel: 89 761 32 20
fax: 89 679 08 24
E-mail : sekretariat@mgops.sepopol.pl

Sępopol – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.

Sępopol – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.