Rzgów

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Rzgów można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Rzgów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie
ul. Literacka 2c, 95-030 Rzgów
tel.: 42 214 21 12 – pracownicy socjalni
tel.: 42 227 18 76 – w sprawach: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
tel.: 42 214 12 40 – księgowość
fax: 42 239 59 97
e-mail: sekretariat@mopsrzgow.pl
NIP: 729-156-26-33
REGON: 470579830

Rzgów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Rzgów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.