Rzewnie

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Rzewnie właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Rzewnie – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu
Rzewnie 19
06-225 Rzewnie
Tel: (029) 761-34-77
e-mail: opsrzewnie@gmail.com

Rzewnie – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Świadczenie przysługuje jedynie na 12 miesięcy, co roku należy złożyć nowy wniosek. W przypadku nowo rodzonego dziecka wniosek można złożyć w dowolnym terminie, pieniądze zostaną wypłacone w następnym miesiącu. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać za pomocą infrastruktury informatycznej: profil ePUAP, emp@tia, bank, ZUS.

Rzewnie – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.