Rutka-Tartak

Program Rodzina 500+ w gminie Rutka-Tartak rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Rutka-Tartak – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GOPS w Rutce-Tartak
16-406 Rutka-Tartak, 3 Maja 13 / 12
Powiat: suwalski
Województwo: podlaskie
Telefon: 87 5687256
Email: gops.rutkatartak@gmail.com

Rutka-Tartak – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o 500 + osobiście, listem poleconym przez Pocztę Polską lub za pomocą systemu informatycznego wybranego banku, ZUS, ePUAP lub emp@tia. Świadczenie przysługuje na rok – wniosek o jego odnowienie należy złożyć do 30 września bieżącego roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy dziecko jeszcze nie korzystało z pomocy – wtedy wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Rutka-Tartak – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.