Ruda Śląska

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Ruda Śląska jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Ruda Śląska – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Markowej 20
41-709 Ruda Śląska
tel. (32) 344 03 23
fax (32) 344 03 02
sekretariat@mops.rsl.pl

Ruda Śląska – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Ruda Śląska – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.