Rewal

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Rewal. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Rewal – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

ul. Warszawska 31, 72 – 344 Rewal
NIP: 857 18 02 961
Regon: 810018869
Województwo: Zachodniopomorskie
Nr telefonu: +48 91 38 62 573
Nr faksu: +48 91 38 62 573
Adres email: gops@rewal.pl

Rewal – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Rewal – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.