Reszel

Reszel również prowadzi nabór wniosków na program Rodzina 500 +, zobacz, gdzie dokładnie należy złożyć wniosek. 500 złotych na dziecko to poważna kwota dla wielu rodzinnych budżetów, nie przegap więc terminu.

Reszel – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu
ul. Kolejowa 25 A, 11-440 Reszel
tel/fax 89 755 02 33, 89 755 13 42
NIP 742-10-26-437
e-mail: mops_reszel@wp.pl

Reszel – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Reszel – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.