Radomsko

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Radomsko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Radomsko – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku
Kościuszki 10
97-500 Radomsko
e-mail: mops@mops-radomsko.pl
tel/fax: 44 683 28 85

Radomsko – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Radomsko – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.