Radłów

Gmina Radłów – zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Radłów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko_gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłówie
Brzeska 9, 33-130 Radłów
tel.: 14 678 20 03
faks: 14 678 20 03
e-mail: ops.radlow@op.pl

Radłów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o 500 + osobiście, listem poleconym przez Pocztę Polską lub za pomocą systemu informatycznego wybranego banku, ZUS, ePUAP lub emp@tia. Świadczenie przysługuje na rok – wniosek o jego odnowienie należy złożyć do 30 września bieżącego roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy dziecko jeszcze nie korzystało z pomocy – wtedy wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Radłów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.