Raba Wyżna

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Raba Wyżna można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Raba Wyżna – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
34- 721 Raba Wyżna 41
tel. (018) 26 712 31
fax. (018) 26 712 31
e-mail: gopsrw@ns.onet.pl
Skrytka ePUAP: /gops_rabawyzna/skrytka
NIP: 735-28-54-845
poniedziałek – piątek: od 7.45 do 15.45
przerwa od 11.00 do 11.15

Raba Wyżna – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Raba Wyżna – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.