Pysznica

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Pysznica. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Pysznica.

Pysznica – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy
ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica
tel: 15/ 642- 75- 99 – sekretariat
email: opspysznica@gmail.com

Pysznica – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Pysznica – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.