Puszcza Mariańska

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Puszcza Mariańska jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Puszcza Mariańska – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej
Ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 Puszcza Mariańska
tel. (046) 831 87 49, 831 81 51 wew. 18, 831 81 69 wew. 18,
fax. (046) 831 87 49
e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Puszcza Mariańska – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o 500 + osobiście, listem poleconym przez Pocztę Polską lub za pomocą systemu informatycznego wybranego banku, ZUS, ePUAP lub emp@tia. Świadczenie przysługuje na rok – wniosek o jego odnowienie należy złożyć do 30 września bieżącego roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy dziecko jeszcze nie korzystało z pomocy – wtedy wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Puszcza Mariańska – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.