Przywidz

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Przywidz. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Przywidz.

Przywidz – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu
ul. Uhlenberga 10, 83-047 Przywidz
NIP 6040019693 REGON 1919811538
Telefon/Fax (0-58) 682-51-32
E-mail gops@przywidz.pl

Przywidz – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o 500 + osobiście, listem poleconym przez Pocztę Polską lub za pomocą systemu informatycznego wybranego banku, ZUS, ePUAP lub emp@tia. Świadczenie przysługuje na rok – wniosek o jego odnowienie należy złożyć do 30 września bieżącego roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy dziecko jeszcze nie korzystało z pomocy – wtedy wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Przywidz – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.