Przelewice

Program Rodzina 500+ w gminie Przelewice rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Przelewice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy w Przelewicach
Przelewice 75, 74-210 Przelewice
tel. 91/564-33-92 , 91/564-33-93
fax 91/564-30-50
e-mail – gmina@przelewice.pl
www.przelewice.pl
BIP: www.bip.przelewice.pl

Przelewice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Przelewice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.