Połczyn-Zdrój

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Połczyn-Zdrój? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Połczyn-Zdrój – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie – Zdroju
ul. Koszalińska 8A
78-320 Połczyn-Zdrój
MGOPS czynny: 715 – 1515
tel.: (94) 36 62 069
fax.: (94) 36 66 231
e-mail: mgopspolczyn@poczta.onet.pl
URL: www.mgopspolczyn.pl

Połczyn-Zdrój – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Połczyn-Zdrój – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.