Połajewo

Połajewo również prowadzi nabór wniosków na program Rodzina 500 +, zobacz, gdzie dokładnie należy złożyć wniosek. 500 złotych na dziecko to poważna kwota dla wielu rodzinnych budżetów, nie przegap więc terminu.

Połajewo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy Połajewo
ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo
tel.: +48.672567016; 672567062,
fax: +48 672567855,
email: ug@polajewo.pl
NIP: 763-10-03-276, Regon: 000541138

Połajewo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Połajewo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.