Pleśna

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Pleśna. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Pleśna.

Pleśna – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
33 – 171 PLEŚNA
tel. (14) 6798-170 w. 24 , 39
fax (14) 6798-947
e-mail plesnagops@op.pl

Gminny Ośrodek czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pleśnej:
poniedziałek od 7:30 – 16:00
wtorek – czwartek od 7:30 – 15:30
piątek od 7:30 do 15:00

Pleśna – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Pleśna – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.