Pisz

Program Rodzina 500+ w gminie Pisz rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Pisz – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu
Pisz ul. Wąglicka 1
Kod 12-200 Pisz
tele/fax (87) 423-36-54, 425-09-05
e-mail: mgops_pisz@post.pl
NIP: 849-10-12-441
REGON: 790196563

Pisz – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby odnowić świadczenie Rodzina 500 Plus należy złożyć wniosek do 30 września danego roku. Nieco inaczej wygląda to w przypadku nowo narodzonych dzieci – wniosek składa się w terminie dowolnym.
Wniosek można złożyć przez system informatycznych (bank, ZUS, Emp@tia, ePUAP) lub osobiście w danej placówce.

Pisz – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.