Piecki

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Piecki? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Piecki – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Adres siedziby GOPS Piecki
ul. Zwycięstwa 35/2
11-710 Piecki
tel: (89) 741-38-90
Kontakt E-Mail: gops@piecki.com.pl

Piecki – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Piecki – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.