Pępowo

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Pępowo? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Pępowo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie
ul. Stanisławy Nadstawek 6
63-830 Pępowo
tel. 65 575 8989; 65 57589 91
faks: 65 575 8989
Powiat: Gostyński
Woj.: Wielkopolskie
NIP: 696 16 95 526
Regon : 410322261
godziny pracy: pon. 7.15 – 16.00 ; wt. – pt. 7.15 –15.00
e-mail: – pomoc społeczna : gopspepowo@wp.pl
– świadczenia rodzinne : gops@pepowo.pl

Pępowo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Pępowo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.