Parchowo

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Parchowo? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Parchowo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

OPS Parchowo
77-124 Parchowo, Krótka 2
Powiat: bytowski
Województwo: pomorskie
Telefon: 59 821 48 36
Email: gops@parchowo.pl

Parchowo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Parchowo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.