Osina

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Osina? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Osina – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gmina Osina
Osina 62
72-221 Osina
fax. +48 91 39 10 390 nr wewnętrzny 71
Strona Internetowa – www.osina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej – www.bip.osina.pl
NIP: 856-14-07-482
Konto: 18 9375 1012 4200 3216 2000 0010

Osina – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Osina – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.