Olsztyn

Gmina Olsztyn – zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Olsztyn – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE
al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61 A
kod pocztowy 10-449 Olsztyn
telefon 0895340414
NIP 7391151579
REGON 004447867

Olsztyn – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Olsztyn – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.