Nowogrodziec

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Nowogrodziec właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Nowogrodziec – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
59-730 Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 53
tel./faks: (75) 731 63 79
e-mail: mgops@nowogrodziec.pl

Nowogrodziec- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowonarodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Nowogrodziec – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.