Nowogród Bobrzański

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Nowogród Bobrzański jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Nowogród Bobrzański – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Ogrodowa 9, 66-010 Nowogród Bobrzański
tel./fax 68 32 76 843; 68 32 76 522
e-mail: mgopsnb@poczta.onet.pl

Nowogród Bobrzański – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Nowogród Bobrzański – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.