Nowe Ostrowy Nowosolna

Program Rodzina 500 Plus w gminie Nowe Ostrowy Nowosolna to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Złóż wniosek o tę pieniężną pomoc dla swojej rodziny – zobacz, gdzie to zrobisz.

Nowe Ostrowy Nowosolna – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GOPS Nowe Ostrowy
99-350 Wołodrza 7
Powiat: kutnowski
Województwo: łódzkie
Telefon 24-356-15-75
Email noweo@poczta.onet.pl

Nowe Ostrowy Nowosolna – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Nowe Ostrowy Nowosolna – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.