Nowe Miasto nad Wartą

Program Rodzina 500+ w gminie Nowe Miasto nad Wartą rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Nowe Miasto nad Wartą – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
E-mail: ops@gmina-nowe-miasto.pl
Telefony:
(61) 287 41 61
(61) 287 41 62
fax:(61) 287 45 84

Nowe Miasto nad Wartą – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Nowe Miasto nad Wartą – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.