Nowa Wieś Wielka

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Nowa Wieś Wielka? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Nowa Wieś Wielka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ
ul. Ogrodowa 2A
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. (52) 3812-455, (52) 3812-144
fax. (52) 3812-455
e-mail: gops.nowawies@admin.com.pl
gops@nowawieswielka.pl
NIP: 554-22-44-267
Regon: 092374690

Nowa Wieś Wielka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Nowa Wieś Wielka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.