Nielisz

Program Rodzina 500+ w gminie Nielisz rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Nielisz – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu
Krzak 91, 22-413 Nielisz
Tel./Fax 84 687-94-89
Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze tel. 504 827 429
Pracownicy socjalni pokój nr 1 tel. 504 826 902
Pracownik socjalny, asystent rodziny pokój nr 3 tel. 504 425 882
e-mail gops-nielisz@cor.pl

Nielisz – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Nielisz – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.