Niedrzwica Duża

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Niedrzwica Duża? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Niedrzwica Duża – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kraśnicka 51,
24-220 Niedrzwica Duża,
woj. lubelskie
Kierownik i Pracownicy Socjalni
tel./fax: (81) 517 50 69
Wydział Świadczeń Rodzinnych
tel.: (81) 517 48 73
Księgowość tel.: (81) 517 48 72
email: elaops@op.pl

Niedrzwica Duża – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Niedrzwica Duża – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.