Myślenice

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Myślenice. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Myślenice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społeczenej w Myślenicach
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
NIP: 681-12-96-612
REGON: 351001507
Tel. 12 272 19 98, 12 274 33 21
sekretariat@opsmyslenice.pl

Myślenice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Myślenice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.