Mszana Dolna

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Mszana Dolna? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Mszana Dolna – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. 018 33 10 541
tel./faks 018 33 10 541
Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30
e-PUAP : /gops_mszanadolna/skrytka
e-mail: gops@mszana.pl

Mszana Dolna – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Mszana Dolna – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.