Mogilno

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Mogilno jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Mogilno – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEKPOMOCY SPOŁECZNEJ
88-300 MOGILNO
UL. RYNEK 10
tel.(052) 315-93-15
tel. / fax. (052) 315-93-16
mgops@mogilno.pl

Mogilno – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Program ruszył 1 kwietnia 2016 roku i zgodnie z informacją, jaką możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie kierowane jest przede wszystkim do dziecka. Wniosek o świadczenie można złożyć za pomocą systemu bankowego, zusowskiego oraz profilu zaufanego ePUAP. Jeśli już pobieraliśmy 500 Plus – mamy do niego prawo przez 12 miesięcy, po ich upłynięciu należy ponownie złożyć wniosek. Termin upływa 30 września.

Mogilno – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.