Młynarze

Program Rodzina 500 Plus w gminie Młynarze to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Złóż wniosek o tę pieniężną pomoc dla swojej rodziny – zobacz, gdzie to zrobisz.

Młynarze – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarzach
06-231 Młynarze, ul. Ostrołecka 7
Tel: (0-29) 768-11-26
email: gops-mlynarze@wp.pl

Młynarze – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Młynarze – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.