Miłomłyn

Sposób przyznawania świadczenia Rodzina 500 Plus w gminie Miłomłyn reguluje odpowiednia ustawa. Zakłada ona, że 500 złotych na dziecko przyznawane jest na 12 miesięcy, po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Zobacz, gdzie zrobisz to w Miłomłyn.

Miłomłyn – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
14-140 Miłomłyn
ul. Twarda 12
tel. 89 642 58 01
fax. 89 642 58 02
e-mail: gmina@milomlyn.pl

Miłomłyn – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Miłomłyn – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.