Miłakowo

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Miłakowo? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Miłakowo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14-310 Miłakowo ul. Olsztyńska 16
tel. 089 757-83-46 fax. 089 758-71-61

Miłakowo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Miłakowo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.