Mietków

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Mietków jest przyznawane na 12 miesięcy.Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Mietków – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy Mietków
Adres:ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków
tel. 71 31 68 113
faks: 71 31 68 184
e- mail: urzad@gminamietkow.pl

Mietków- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Mietków – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.