Mieleszyn

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Mieleszyn jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Mieleszyn – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Mieleszynie
Mieleszyn 95
62-212 Mieleszyn
tel.61 429 50 66
e-mail: gops@mieleszyn.pl
Kierownik: p. Dorota Perlik
tel. 61 429 50 67
Godziny urzędowania:
pon. 8.00 – 16.00
wt.- pt. 7.00 – 15.00

Mieleszyn – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Mieleszyn – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.