Miejska Górka

Program Rodzina 500+ w gminie Miejska Górka rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Miejska Górka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. i fax: (65) 54 74 148
ul. Rynek 33,
63-910 Miejska Górka
ops@miejska-gorka.pl
Telefony kontaktowe: (065) 54 74 507 w. 112

Miejska Górka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Miejska Górka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.