Maszewo

Program Rodzina 500+ w gminie Maszewo rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Maszewo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy Maszewo
66-614 Maszewo, Maszewo 71
Tel. 68 383 13 21, 68 383 13 76, 68 383 13 83,
68 383 50 00, 68 383 50 05

Maszewo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Maszewo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.