Marklowice

Sposób przyznawania świadczenia Rodzina 500 Plus w gminie Marklowice reguluje odpowiednia ustawa. Zakłada ona, że 500 złotych na dziecko przyznawane jest na 12 miesięcy, po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Zobacz, gdzie zrobisz to w Marklowice.

Marklowice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice
tel.: (32) 4550684
e-mail: ops@marklowice.pl
e-mail: ops-marklowice@o2.pl

Marklowice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Marklowice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.