Malechowo

Program Rodzina 500+ w gminie Malechowo rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Malechowo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
76 – 142 Malechowo
tel. (094) 3140569 fax. (094) 3140571
e-mail: gops.malechowo@interia.pl

Malechowo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o 500 + osobiście, listem poleconym przez Pocztę Polską lub za pomocą systemu informatycznego wybranego banku, ZUS, ePUAP lub emp@tia. Świadczenie przysługuje na rok – wniosek o jego odnowienie należy złożyć do 30 września bieżącego roku. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy dziecko jeszcze nie korzystało z pomocy – wtedy wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Malechowo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.