Lubsko

Program Rodzina 500+ w gminie Lubsko rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Lubsko – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 3 Maja 1,
68-300 Lubsko,
tel. 68 455 83 80,
www.mgops.lubsko.pl

Lubsko – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Lubsko – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.