Lipka

Program Rodzina 500 Plus w gminie Lipka to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Złóż wniosek o tę pieniężną pomoc dla swojej rodziny – zobacz, gdzie to zrobisz.

Lipka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce
ul. Kościuszki 28
77-420 Lipka
Kierownik: Lidia Gabarkiewicz
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-piątek 7.00-15.00
tel. 0-67 2665 041 wew. 15-19
fax. 0-67 2665 755
email: gops_lipka@wp.pl

Lipka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Lipka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.