Lidzbark Warmiński

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Lidzbark Warmiński? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Lidzbark Warmiński – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
ul. Akacjowa 7
11-100 Lidzbark Warmiński
Pracownicy Socjalni 89 767 80 45
E-mail: mopslidzbarkwarminski@wp.pl

Lidzbark Warmiński – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Lidzbark Warmiński – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.