Leśniowice

Gmina Leśniowice – zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Leśniowice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Leśniowice 21A,
22-122 Leśniowice,
Powiat: Chełmski
TELEFON (82) 567 58 04
FAX (82) 567 58 04
EMAIL gops_lesniowice@poczta.onet.pl
NUMER KONTA 76 8195 0009 2001 0000 1876 0001 Bank Spółdzielczy Leśniowice Leśniowice 22a, 22-122 Leśniowice
NIP 5641282727
REGON 002681300

Leśniowice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Leśniowice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.